Top

افکت های سینمایی Gain35

این مجموعه شامل فوتیج های کروماکی 35 میلی متری می باشد 

crumplepop Gain35

این مجموعه شامل فوتیج های کروماکی 35 میلی متری می باشد که می توانید با اضافه کردن
این فوتیج ها به فیلم خود رنگ ها را اصلاح کنید-تصاویر را شفاف تر کنید و...

دانلود دمو