Top

فوتیج کروماکی دود

مجموعه 100 فوتیج کروماکی با موضوع دود 

MotionVfx MSmokes

مجموعه 100 فوتیج کروماکی دود با کیفیت 2k

قابل استفاده در تمامی نرم افزار های ادیت فیلم


دانلود دمو

لینک سایت سازنده :
http://www.motionvfx.com/mplugs-23.html